Normal Mode
Responsive Mode

Antosan Sakedap Nuju Proses Ngamuat Kontén Wéb


  • Tatar Pasundan
  • Tutungkusan
  • Donasi

Kamis, 13 September 2012

Baju kutud heureut pola,
Dikelin teu dijalujur.
Mun teu cucud ti sakola,
Arisin balik ka lembur.

Ka kulah nyiar kapiting,
Ngocok lobak bobodasna.
Ulah sok liar tipeuting,
Osok loba gogodana.

Susuru opat ngajajar,
Katinggang ku daun jati.
Guguru kapalang ajar,
Cara kembang burung jadi.

Copyright © Tatar Pasundan

Ngeunaan: Dipedar ku: dina tabuh 06.56 WIB

Maos Ogé Artikel Patali Dina Kategori: .

Klik tombol "Like" upami Anjeun seneng kalawan artikel ieu. Mangga kintun koméntar supados abdi tiasa mulih nganjang ka blog Anjeun. Saupamina Anjeun palay maos artikel sanés ti blog ieu, mangka mangga klik di dieu kanggo muka daptar eusi. Ajeng nyertakeun http://puterapanjalu.blogspot.com/2012/09/sisindiran-jenis-paparikan-conto-piwuruk.html sarta atawa nyantumkeun tautan kanggo artikel ieu saupamina Anjeun nyutat sapalih atanapi sadaya eusina. Hatur nuhun.

Posting Komentar

Posting Enggal Posting Lami Tepas