Normal Mode
Responsive Mode

Antosan Sakedap Nuju Proses Ngamuat Kontén Wéb


  • Tatar Pasundan
  • Tutungkusan
  • Donasi

Senin, 10 September 2012

Lamun urang ka Cikole,
Moal hese tumpak kahar.
Lamun urang boga gawe,
Moal hese barangdahar.

Lamun urang ninun kanteh,
Ulah resep make poleng.
Lamun urang leutik keneh,
Ulah resep ngomong goreng.

Meugeus diangir ku jeungjing,
Geura ganti ku kihiang.
Meugeus pelesir tipeuting,
Geura ganti ku sambeang.

Sing getol nginum jajamu,
Nu guna nguatkeun urat.
Sing getol neangan elmu,
Nu guna dunya aherat.

Copyright © Tatar Pasundan

Ngeunaan: Dipedar ku: dina tabuh 06.38 WIB

Maos Ogé Artikel Patali Dina Kategori: .

Klik tombol "Like" upami Anjeun seneng kalawan artikel ieu. Mangga kintun koméntar supados abdi tiasa mulih nganjang ka blog Anjeun. Saupamina Anjeun palay maos artikel sanés ti blog ieu, mangka mangga klik di dieu kanggo muka daptar eusi. Ajeng nyertakeun http://puterapanjalu.blogspot.com/2012/09/sisindiran-jenis-rarakitan-conto-piwuruk.html sarta atawa nyantumkeun tautan kanggo artikel ieu saupamina Anjeun nyutat sapalih atanapi sadaya eusina. Hatur nuhun.

Ngagaduhan 4 koméntar kanggo artikel ieu.

Posting Enggal Posting Lami Tepas