Normal Mode
Responsive Mode

Antosan Sakedap Nuju Proses Ngamuat Kontén Wéb


  • Tatar Pasundan
  • Tutungkusan
  • Donasi

Senin, 08 Oktober 2012

Ayang-ayang gung
Gung goongna rame
Menak Ki Wastanu
Nu jadi wadana
Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung kompeni
Niat jadi pangkat
Katon kagorengan
Ngantos Kangjeng Dalem
Lempa-lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawai ngemplong

Copyright © Tatar Pasundan

Ngeunaan: Dipedar ku: dina tabuh 04.00 WIB

Maos Ogé Artikel Patali Dina Kategori: .

Klik tombol "Like" upami Anjeun seneng kalawan artikel ieu. Mangga kintun koméntar supados abdi tiasa mulih nganjang ka blog Anjeun. Saupamina Anjeun palay maos artikel sanés ti blog ieu, mangka mangga klik di dieu kanggo muka daptar eusi. Ajeng nyertakeun http://puterapanjalu.blogspot.com/2012/10/kawih-murangkalih-ayang-ayanggung.html sarta atawa nyantumkeun tautan kanggo artikel ieu saupamina Anjeun nyutat sapalih atanapi sadaya eusina. Hatur nuhun.

Posting Komentar

Posting Enggal Posting Lami Tepas