4
Lamun urang ka Cikole,
Moal hese tumpak kahar.
Lamun urang boga gawe,
Moal hese barangdahar.

Lamun urang ninun kanteh,
Ulah resep make poleng.
Lamun urang leutik keneh,
Ulah resep ngomong goreng.

Meugeus diangir ku jeungjing,
Geura ganti ku kihiang.
Meugeus pelesir tipeuting,
Geura ganti ku sambeang.

Sing getol nginum jajamu,
Nu guna nguatkeun urat.
Sing getol neangan elmu,
Nu guna dunya aherat.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top